Twórczy Dotyk

Wystawa zbiorowa twórczy dotyk – rzeźbA, Instalacje. Galeria rozRUCH, Poznań 2021

CZerwiec, lipiec 2021

TWÓRCZY DOTYK – giganci współczesnej rzeźby

Wystawa jest objęta honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka oraz przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Artyści:

Janusz Bałdyga

Jarosław Bogucki

Sławomir Brzoska

Grzegorz Gwiazda

Jacek Jagielski

Wiesław Koronowski

Barbara Pilch

Tomasz Radziewicz

Anna Rodzińska

Janina Myronova

Norbert Sarnecki

Ewa Twarowska-Sioda

To pierwsza odsłona cyklu wystaw prezentujących polską rzeźbę współczesną.

Rzeźba to bardzo pojemna dziedzina sztuki, do wystawy zaproszeni zostali artyści reprezentujący różne jej subtelne oblicza, nurty i formy; rzeźbę klasyczną, nowatorską, mistrzowski portret, działania performatywne, instalacje artystyczne, małą formę rzeźbiarską oraz ceramikę artystyczną. W prezentacji biorą udział twórcy będący autorytetami wybranych nurtów, którzy wyznaczają kierunek myślenia i poszukiwań współczesnej rzeźby.

Poza wybitnymi reprezentantami środowiska poznańskiego do udziału w wystawie zostali zaproszeni uznani artyści z Warszawy, Wrocławia i Gdańska. Chcemy nieustannie poszerzać wymianę doświadczeń artystycznych oraz dać możliwość zwłaszcza młodszej widowni na kontakt z dziełami najwyższej klasy, ukazać możliwości i ogromny potencjał tej niedocenianej dziedziny sztuki. W ramach wystawy przewidujemy panel dyskusyjny oraz autoprezentację wybranych artystów na otwartych spotkaniach podczas trwania wystawy oraz liczne oprowadzania kuratorskie.

Kurator wystawy: dr Tomasz Jędrzejewski

Nasi partnerzy i sponsorzy: Honorowy Konsul Meksyku Władysław Szebiotko, Garstka Studio, Galeria Sztuki Rozruch, Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy, TVP 3 Poznań

Artyści biorący udział w wystawie: Janusz Bałdyga, Jarosław Bogucki, Sławomir Brzoska, Grzegorz Gwiazda, Jacek Jagielski, Wiesław Koronowski, Barbara Pilch, Tomasz Radziewicz, Anna Rodzińska, Janina Myronova, Norbert Sarnecki, Ewa Twarowska-Sioda

Więcej