Granice 3D

Zapraszamy na wirtualny

Kliknij by przejść do Galerii 3D
Wystawa jest podsumowaniem rozważań artystów, którzy przyjęli zaproszenie i zachcieli swoja twórczością opisać pojęcie „Granice” Wyjściowy opis pojęcia, jaki zaproponował kurator, stanowiła definicja zaczerpnięta ze słownika PWN Granica 1. «linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar» 2. «linia podziału lub czynniki różnicujące coś» 3. «ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego» 4. «kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka» Objaśnienie tego pojęcia jest zaskakująco proste a jednocześnie otwarte na interpretację oraz podatne na dookreślania i dopowiadania. Dodatkowe pytania pojawiają się wręcz automatycznie i natychmiastowo : Gdzie stawiamy granice ? Jakie są źródła granic ? Czy granice to nasze wewnętrzne upośledzenia i wątpliwości? Czy brak granic jest wolnością ? Podczas wystaw będziemy mogli podziwiać prace artystów z Litwy, Ukrainy, Polski i Niemiec wypowiadających się za pomocą fotografii, rzeźby, grafiki artystycznej, video, instalacji łączących różne pola sztuk wizualnych. Zapraszamy nowoczesną formę oglądania galerii -wirtualny spacer

Chcesz mieć u nas swoją wystawę. Zapraszamy do kontaktu 695 596 150