Granice

Granice, Galeria rozRUCH, Poznań 2022

Pażdziernik, Listopad 2022

Zapraszamy na finisaż wystawy artystycznej „Granice”

Artyści biorący udział:
Polska :
Zdzisław Mackiewicz
Wojciech Beszterda
Andrzej Zygmuntowicz
Marek Noniewicz
Krzysztof Ślachciak
Wiktoria Łuszczewska
Agnieszka Lisiak „Skórka”
Patrycja Piwosz
Barbara Pilch
Yan Levsha
Niemcy:
Ina Schoenenburg
Lukas Hoffmann
Noa Heyne
Anne Peschken / Marek Pisarsky (Urban Art)
Ukraina:
Olena Matoshniuk
Ksenia Hnylytska
Alina Yakubenko
Duet GUMA – Tetyana Khoroshun, Yana Shliabanska
Liuba PLAVSKA
Angie Siveria
Kateryna Berlova

Litwa :
Jonas Vaitekunas
Toma Šlimaite
Ugne Žilyte
Rimantas Dichavičius
Asta Vasiliauskaitė

Więcej o projekcie „Granice”
W październiku oraz listopadzie 2022 zostaną zaprezentowane dwie osłony
wystawy interdyscyplinarnego projektu „Granice”
Zapraszamy do Poznania i Berlina
Lokalizacja: Galeria Sztuki Rozruch Poznań
Termin wystawy – Berlin : 17 listopad 2022 g.18.00
Lokalizacja : Kościół Świętego Tomasza, Mariannenplatz

Partnerzy:
Polska:
Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy
Związek Polskich Artystów Fotografików
Litwa:
Litewski Związek Plastyków
Ukraina:
Center of cross art communications Kijów
Niemcy :
Convivium Berlin e.V.
Kurator
Piotr Spek
Kuratorzy wspieracjący
Patrycja Piwosz
Tomasz Jędrzejewski
Władysław Radiwiłlowicz
Wsparcie organizacyjne edycji berlińskiej
Ewa Stróżczyńska – Wille
Wystawa będzie podsumowaniem rozważań artystów, którzy przyjęli
zaproszenie i zachcieli swoja twórczością opisać pojęcie „Granice”
Wyjściowy opis pojęcia, jaki zaproponował kurator, stanowiła definicja
zaczerpnięta ze słownika PWN
Granica
1. «linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar»
2. «linia podziału lub czynniki różnicujące coś»
3. «ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego»
4. «kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka»
Objaśnienie tego pojęcia jest zaskakująco proste a jednocześnie otwarte na
interpretację oraz podatne na dookreślania i dopowiadania.
Dodatkowe pytania pojawiają się wręcz automatycznie i natychmiastowo :
Gdzie stawiamy granice ?
Jakie są źródła granic ?
Czy granice to nasze wewnętrzne upośledzenia i wątpliwości?
Czy brak granic jest wolnością ?
Podczas wystaw będziemy mogli podziwiać prace artystów z Litwy, Ukrainy,
Polski i Niemiec wypowiadających się za pomocą fotografii, rzeźby, grafiki
artystycznej, video, instalacji łączących różne pola sztuk wizualnych.
Zapraszamy na wernisaże i odwiedzanie wystaw
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Artyści biorący udział w wystawie:
Zdzisław Mackiewicz, Wojciech Beszterda, Andrzej Zygmuntowicz, Marek Noniewicz, Krzysztof Ślachciak, Wiktoria Łuszczewska, Agnieszka Lisiak „Skórka”, Patrycja Piwosz, Barbara Pilch, Yan Levsha, Ina Schoenenburg, Lukas Hoffmann, Noa Heyne, Anne Peschken / Marek Pisarsky (Urban Art), Olena Matoshniuk, Ksenia Hnylytska, Alina Yakubenko, Duet GUMA – Tetyana Khoroshun, Yana Shliabanska, Liuba PLAVSKA, Angie Siveria, Kateryna Berlova, Jonas Vaitekunas, Toma Šlimaite, Ugne Žilyte, Rimantas Dichavičius, Asta Vasiliauskaitė,

Więcej