CIL

Zapraszamy na naszą dedykowaną stronę:

cilsj.pl/

Szkolenia w ramach Platformy społecznej to trzy bloki tematyczne. Pierwszy poruszał kwestie związane z wolontariatem. Uczestnicy dowiedzieli się, jak kreatywnie organizować akcje społeczne, jak planować swój rozwój poprzez aktywność w wolontariacie, gdzie szukać organizacji, które organizują pracę wolontariuszy.

Inicjatywy oddolne. Uczestnikom przybliżona została specyfika pracy lokalnej i możliwości działania grup nieformalnych czy samych mieszkańców. Podkreślona została również ważność prowadzenia działań oddolnych według ścieżki od powstania koncepcji, przez dyskusję nad celowością idei, określenie grupy docelowej i szczegółowe planowanie działań do realizacji projektu.

Tworzenie partnerstw. Zawarto dwa partnerstwa z instytucjami (Aquanet oraz Wydział Prewencji KWP), które pojawiły się na warsztatach, aby podzielić się informacjami i wiedzą przydatną uczestnikom. Przedstawiciel spółki Aquanet S.A. przedstawił interesującą prezentację i rozwiał wiele wątpliwości i mitów związanych z piciem wody kranowej.

Uczestnikom przekazano również specjalnie dla nich przygotowane materiały. Ponadto poświęcono sporo uwagi nowoczesnej platformie obsługi klienta działającej na stronie Aquanet czyli eBOK.

Omówiono specyfikę tego narzędzia, przedstawiono korzyści wynikające z jego użytkowania.

Przedstawiciel Policji wyjaśnił, jak zabezpieczać się przed włamaniami i kradzieżami. Pokazane zostały oryginalne narzędzia z napadów i włamań oraz dokumentacja fotograficzna ilustrująca sposoby, które stosują złodzieje. Podjęto także bardzo istotne zagadnienie oszustw i metod stosowanych przez przestępców, uświadamiając seniorom, jak chronić się przed tego typu zagrożeniami.

W ramach inicjatywy Sąsiedzi razem zorganizowaliśmy jedno spotkanie taneczno – muzyczne.

Więcej informacji