CIL

Strona dedykowana działaniom CIL Sąsiedzkie Jeżyce finansowane przez Fundusze Norweskie: cilsj.pl/

Szkolenia w ramach Funduszy Norweskich to trzy bloki tematyczne.

Pierwszy poruszał kwestie związane z wolontariatem. Uczestnicy dowiedzieli się, jak kreatywnie organizować akcje społeczne, jak planować swój rozwój poprzez aktywność w wolontariacie, gdzie szukać organizacji, które organizują pracę wolontariuszy.

Inicjatywy oddolne. Uczestnikom przybliżona została specyfika pracy lokalnej i możliwości działania grup nieformalnych czy samych mieszkańców. Podkreślona została również ważność prowadzenia działań oddolnych według ścieżki od powstania koncepcji, przez dyskusję nad celowością idei, określenie grupy docelowej i szczegółowe planowanie działań do realizacji projektu.

Tworzenie partnerstw. Zawarto dwa partnerstwa z instytucjami (Aquanet oraz Wydział Prewencji KWP), które pojawiły się na warsztatach, aby podzielić się informacjami i wiedzą przydatną uczestnikom. Przedstawiciel spółki Aquanet S.A. przedstawił interesującą prezentację i rozwiał wiele wątpliwości i mitów związanych z piciem wody kranowej. Uczestnikom przekazano również specjalnie dla nich przygotowane materiały. Ponadto poświęcono sporo uwagi nowoczesnej platformie obsługi klienta działającej na stronie Aquanet czyli eBOK. Omówiono specyfikę tego narzędzia, przedstawiono korzyści wynikające z jego użytkowania.

Przedstawiciel Policji wyjaśnił, jak zabezpieczać się przed włamaniami i kradzieżami. Pokazane zostały oryginalne narzędzia z napadów i włamań oraz dokumentacja fotograficzna ilustrująca sposoby, które stosują złodzieje. Podjęto także bardzo istotne zagadnienie oszustw i metod stosowanych przez przestępców, uświadamiając seniorom, jak chronić się przed tego typu zagrożeniami.

W ramach inicjatywy Sąsiedzi razem zorganizowaliśmy  spotkania taneczno – muzyczne.

Teczka Jeża – Galeria Zdjęć

Więcej informacji

Funpage dedykowany działaniom CIL Sąsiedzkie Jeżyce finansowane Urząd Miasta Poznania @CILSasiedzkieJeżyce

Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych to jedna z najprężniej działających organizacji pozarządowych w Poznaniu. Naszym bezpośrednim obszarem oddziaływania są Jeżyce – dzielnica Poznania, która staje się coraz modniejsza wśród Poznaniaków, w dużej mierze dzięki prowadzonym przez JCK działaniom. Celem projektu CIL Sąsiedzkie Jeżyce jest aktywizacja społeczna mieszkańców poznańskiej dzielnicy Jeżyce oraz zwiększenie ich wiedzy na temat narzędzi aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej.

Dzięki realizacji projektu:

– mieszkańcy poznańskich Jeżyc zostaną zaktywizowani do wspólnych działań,

– zwiększy się liczba działających lokalnie wolontariuszy,

– zrealizowane zostaną działania, które realnie zmienią wizerunek dzielnicy,

– organizacje lokalne nawiążą partnerstwa,

– zwiększy się udział mieszkańców w decyzjach władz lokalnych i poczucie sprawczości,

– społeczność dzielnicy, ale również miasta pozna dobre praktyki w zakresie aktywizacji, dzięki działaniom komunikacyjnym.

Więcej na temat projektu: