Galeria
PORTFOLIO

Nasza Galeria

Ponad 500m2 przestrzeni wystawienniczej na 2 poziomach. Poziom parteru ponad 300 m2 z salą warsztatowo – konferencyjną i zapleczem.  Poziom piwnic głębokich ponad 200 m2: 4 duże, wysokie sale o niepowtarzalnej XIX w. ceglanej architekturze.

Wystawa zbiorowa BRYŁA III – rzeźba obiekt instalacja. Galeria rozRUCH, Poznań 2019

10–20 cze 2019

Trzecia, a zarazem ostatnia edycja wystawy rzeźby BRYŁA prezentuje przekrój środowiska rzeźbiarskiego Wielkopolski. Dobór prac i artystów miał na celu ukazanie różnorodnego podejścia do formy przestrzennej w wielu aspektach. Jej struktury i zastosowanego materiału w indywidualnym ujęciu i interpretacji każdego z prezentowanych twórców. Na wystawie zostały zaprezentowane rzeźby ceramiczne, spawane z profili stalowych, szkła, żywic i akrylu, wykonane w drewnie i kamieniu jak i odlewy z brązu i aluminium. W przestrzeni wystawienniczej funkcjonują również interaktywne obiekty, haptyczne realizacje oraz rzeźby mające kontekst społeczny. BRYŁA to rzeźba figuratywna, jak również przetworzona forma abstrakcyjna, innym razem instalacja wykorzystująca specyfikę miejsca. Różnorodne wnętrza Galerii rozRUCH oraz niepowtarzalny charakter dają duże możliwości ekspozycyjne, idealne do prezentacji form przestrzennych.

/Tomasz Jędrzejewski i Piotr Wełniak/

The third and the last edition of the sculpture exhibition BRYŁA presents a cross-section of the sculptural environment of Wielkopolska. The selection of works and artists was aimed at showing a diverse approach to spatial form in many aspects, its structure and material used in the individual approach and interpretation of each of the presented artists. The exhibition presents ceramic sculptures, welded from steel profiles, glass, resins and acrylic, made in wood and stone as well as bronze and aluminium castings. The exhibition space also has interactive objects, haptic realizations and sculptures that have a social context. BRYŁA is a figurative sculpture, as well as a processed abstract form, another time an installation using the specificity of a place. The various interiors of the Gallery rozRUCH and the unique character of the exhibition give great exhibition possibilities, ideal for the presentation of spatial forms.

/Tomasz Jędrzejewski i Piotr Wełniak/

Artyści biorący udział w wystawie: Agnieszka Lisiak „Skórka”, Andrzej Kołodziejczyk, Anna Krzymańska, Anna Rodzińska, Anna Sarnecka, Danuta Mączak, Emilia Bogucka, Ewa Twarowska–Sioda, Grażyna Szymała–Wołyńska, Piotr Mastalerz, Urszula Szymańska, Irena Rosińska–Melnik, Jarosław Bogucki, Kazimierz Rafalik, Maria Podskarbi–Hebisz, Małgorzata Jędrzejczak–Tomczak, Norbert Sarnecki, Patrycja PiPa Piwosz, Roman Kosmala, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Garstka, Rafał Nowak, Piotr Wełniak, Paweł Boniecki, Szymon Zwoliński, Ireneusz Daczka, Jacek Jagielski i Karolina Komasa.

Więcej