Realizowane programy
Nasza

Realizo
wane programy

W ostatnim okresie mieliśmy okazję brać udział oraz z sukcesem zakończyć kilka ważnych dla lokalnej społeczności działań.

W ramach tych działań prowadziliśmy m. in. zajęcia o różnej tematyce dla Seniorów. Aby lepiej im się przebywało w przestrzeniach Jeżyckiego Centrum Kultury dokonaliśmy kilka remontów. Do tego zaangażowaliśmy młodzież do współpracy z seniorami oraz z osobami o większym doświadczeniu. 

Nasze działania

Akademia Senioralna​​

Projekt finansowany w ramach ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programy Aktywni + Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Aktywnie ku przyszłości

Projekt finansowany w ramach projektu PROO ze środków Narodowego Instytutu Wolności

Młodzi Zdolni i Mistrzowie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury