Wystawa Granice – wernisaż 22.10.2022 19.00

Projekt „Granice”W październiku oraz listopadzie 2022 zostaną zaprezentowane dwie osłony wystawy interdyscyplinarnego projektu „Granice”
Zapraszamy do Poznania i BerlinaTermin wystawy – Poznań : 22 październik 2022 g 19.00


Lokalizacja: Galeria Sztuki Rozruch Poznań
Termin wystawy – Berlin : 17 listopad 2022 g.18.00
Lokalizacja : Kościół Świętego Tomasza, Mariannenplatz

Partnerzy:

Polska:
Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy
Związek Polskich Artystów Fotografików
Litwa:
Litewski Związek Plastyków
Ukraina:
Center of cross art communications Kijów
Niemcy :
Convivium Berlin e.V.

Kurator:
Piotr Spek
Kuratorzy wspieracjący
Patrycja Piwosz
Tomasz Jędrzejewski
Władysław Radiwiłlowicz

Wsparcie organizacyjne edycji berlińskiej
Ewa Stróżczyńska – WilleWystawa będzie podsumowaniem rozważań artystów, którzy przyjęli zaproszenie i zachcieli swoja twórczością opisać pojęcie „Granice”
Wyjściowy opis pojęcia, jaki zaproponował kurator, stanowiła definicja
zaczerpnięta ze słownika PWN


Granica
1. «linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar»
2. «linia podziału lub czynniki różnicujące coś»
3. «ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego»
4. «kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka»

Objaśnienie tego pojęcia jest zaskakująco proste a jednocześnie otwarte na
interpretację oraz podatne na dookreślania i dopowiadania.
Dodatkowe pytania pojawiają się wręcz automatycznie i natychmiastowo :
Gdzie stawiamy granice ?
Jakie są źródła granic ?
Czy granice to nasze wewnętrzne upośledzenia i wątpliwości?
Czy brak granic jest wolnością ?
Podczas wystaw będziemy mogli podziwiać prace artystów z Litwy, Ukrainy,
Polski i Niemiec wypowiadających się za pomocą fotografii, rzeźby, grafiki
artystycznej, video, instalacji łączących różne pola sztuk wizualnych.Zapraszamy na wernisaże i odwiedzanie wystaw
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

https://fb.me/e/2QebNIuCK

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja publiczna 2022”

Kwota dofinansowania 98 000 zł.