Twórczy Dotyk II – finisaż- 22.07.2022 piątek

Zapraszamy na finisaż oraz promocję katalogu z wystawy.
„TWÓRCZY DOTYK II – giganci współczesnej rzeźby” to druga odsłona nowego cyklu wystaw prezentujących polską rzeźbę współczesną w przestrzeniach Galerii Sztuki Rozruch w Poznaniu.
Rzeźba jako autonomiczna dziedzina sztuki jest bardzo pojemną działalnością twórczą. Do wystawy zaproszeni zostali artyści reprezentujący różne jej subtelne oblicza. W ramach ekspozycji możemy zobaczyć rzeźbę klasyczną, nowatorską, mistrzowski portret, działania performatywne, happening, instalacje, małą formę rzeźbiarską oraz ceramikę artystyczną. W prezentacji biorą udział twórcy będący autorytetami wybranych nurtów, którzy wyznaczają kierunek myślenia i poszukiwań współczesnej rzeźby. To subiektywny wybór artystów, którzy niezaprzeczalnie osiągnęli sukces w wymiarze artystycznym, pedagogicznym, instytucjonalnym, dzięki dużej popularności zaistnieli w social mediach lub wypracowali swój indywidualny styl i język twórczej wypowiedzi.
Poza wybitnymi reprezentantami środowiska poznańskiego do udziału w wystawie zostali zaproszeni uznani artyści z Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Cieszyna, Radomia i Krakowa.
Tytułowy „twórczy dotyk” budzi skojarzenia z cielesnością – fizycznym aspektem ludzkiej natury. Bezpośrednie spotkanie z trójwymiarową formą w różnej postaci działa na zmysły, zaprasza do głębszego poznania. Odkrywanie materii, koloru, podążanie za nieoczywistym kształtem, daje prawdziwą satysfakcję, pozwalając na chwilę dystansu i oderwanie się od codzienności.
W warstwie tematycznej ekspozycja jest eklektyczna, poruszająca wiele problemów i znaczeń, stanowiąca unikatowy przegląd współczesnych poszukiwań rzeźbiarskich. Interdyscyplinarny charakter wystawy, czyni ją ciekawym dla potencjalnego odbiorcy, często zaskakując widza, podsuwając kolejne techniki lub ukazując działania peryferyjne – z pogranicza różnych dziedzin sztuki. Taka prezentacja działa na zmysły, prowokuje do zaangażowania, chce wywołać emocje i sprawić, że nie pozostaniemy obojętni. Pełne poznanie zależy od naszej percepcji, wrażliwości i otwarcia na wysyłane przez artystów komunikaty.
Kolejny raz wyjątkowe przestrzenie Galerii Sztuki Rozruch stały się miejscem kulturotwórczym. Wymiana doświadczeń artystów różnych pokoleń, ukazanie kreatywnych postaw oraz odbywające się działania wokół wystawy budują silny ośrodek edukacyjny na kulturalnej mapie miasta. Niepowtarzalna atmosfera, historia oraz architektura wnętrz galerii dają prymat do prezentacji oraz promocji rzeźby i działań pokrewnych. Tą ekspozycją dajemy zwłaszcza młodszej widowni żywy kontakt z dziełami najwyższej klasy, ukazując możliwości oraz ogromny potencjał tej wciąż niedocenianej dziedziny sztuki.
Kurator wystawy
dr Tomasz Jędrzejewski
Artyści biorący udział w wystawie:
Mariusz Białecki, Andrzej Dudek-Dürer , Jerzy Fober, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Danuta Mączak, Adam Myjak, Rafał Nowak, Antoni Janusz Pastwa, Andrzej Szarek, Jan Tutaj, Dominik Wdowski, Longin Witczak.
Galeria Sztuki Rozruch, ul. Jackowskiego 5–7, Poznań
Wystawa objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Nasi partnerzy i sponsorzy: Honorowy Konsul Meksyku Władysław Szebiotko, Garstka Studio, Galeria Sztuki Rozruch, Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy, TVP 3 Poznań
finisaż 22 lipca 2022 godz. 19.00